Samenwerking gemeentes tegen criminaliteit

23 mei 2010 14:40

ALMERE - Almere gaat het convenant ondertekenen dat nodig is voor het verder operationeel maken van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden Nederland (RIEC MN).


Na ondertekening van dit convenant is het mogelijk om informatie te verstrekken en uit te wisselen tussen de convenantpartners. Doel is een gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in de regio Midden Nederland (Utrecht, Flevoland en Gooi & Vechtstreek).
In 2009 is een landelijk netwerk van elf RIEC’s opgezet. De RIEC’s zijn in het leven geroepen om te voorkomen dat criminelen door de overheid worden ‘geholpen’. En om te voorkomen dat vermenging ontstaat tussen onder- en bovenwereld en daarnaast zijn de RIEC’s er om economische machtsposities te doorbreken die zijn opgebouwd met behulp van op criminele wijze vergaard kapitaal.