Samenwerking scholen speciaal onderwijs

24 september 2008 07:00

ALMERE - De scholen voor speciaal onderwijs De Weerga, Trappenberg en Mozarthof gaan nauw samenwerken. Dat staat in een rapport dat de leerkrachten van de scholen onlangs onder ogen kregen.


In het rapport is de vergaande samenwerking tussen de drie scholen uitgewerkt. De drie schoolbesturen, de Almeerse Scholen Groep (Almere), De Mozarthof (ZML-Hilversum) en De Kleine Prins / Trappenberg (mytyl/tyltyl-Huizen), hebben bestuurlijk ook het voornemen hiertoe samen een nieuwe stichting in het leven te roepen: stichting Almere speciaal cluster 3.
Deze krachtenbundeling brengt de bestaande kennis van het onderwijs aan leerlingen met een geestelijke en/of lichamelijke handicap samen. Dit leidt volgens de besturen tot versterking en verbreding van het aanbod voor deze leerlingen, zodat in de toekomst steeds minder kinderen zullen reizen naar voorzieningen buiten Almere. Ook komt er een nieuw gebouw voor kinderen van 13 tot 20 jaar. De bouwplannen zijn momenteel in ontwikkeling.