Schedefontijnkruid zorgt voor overlast

15 juli 2009 07:00

NOORDERPLASSEN - De woekerende onderwaterplant Schedefontijnkruid zorgt voor veel overlast in de wijk Noorderplassen. Martien van den Broek, één van de eerste bewoners van de wijk, ergert zich groen en geel aan dit plantje. "Wie er verantwoordelijk is bij eventuele schade, is onduidelijk."


"We wonen heel prettig in onze woning aan Stuurboord. Alleen stoor ik me aan die plant", zegt Martien. "Ik peddelde laatst met mijn sloepje vanaf onze steiger de Noorderplassen op. Daar op de plas zette ik de motor pas aan. Na een paar meter liep de schroef vast, en bleek er allemaal Schedefontijnkruid aan te hangen. Dat grapje kostte me 250 euro." Hij vraagt zich af wie daar verantwoordelijk voor is, de gemeente of het waterschap. "Wij in ieder geval niet, vind ik."
Paul Slingerland, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. "Eerder hebben we geprobeerd om het plantje uit te roeien. Het maaien ervan kostte ons 6000 euro. Verdeeld over zo'n 250 huishoudens was het nog wel te doen, maar de plant is niet uit te roeien." De gemeente raadt het maaien af. Een woordvoerder zegt: "Het werkt averechts; de plant gaat er alleen maar harder door groeien."
"Maar wat is dan de oplossing?", pareert Martien. "De hele plant zou verwijderd moeten worden, met wortel en al. En wie moet dat dan betalen?" Paul vult aan: "En er schijnt nog geen vast plan te zijn voor onze Noorderplassen."

Vervelende waterplant

De gemeentewoordvoerder reageert: "De Noorderplassen worden op dezelfde manier onderhouden als de plas in het Beatrixpark, het Weerwater en de Leeghwaterplas. Er is echter een verschil: de Noorderplassen zijn niet uitontwikkeld; we zijn bezig een visie op te stellen. Wanneer die gereed is, is nog onduidelijk."
Martien is niet tevreden met dit antwoord: "Sinds er zand vanuit het Markermeer in onze Noorderplassen is gegooid, is die vervelende plant in ons water gekomen. Ik zie een logisch verband..."
De woordvoerder beaamt: "Voor winning van ophoogzand zijn in de Noorderplassen diepe putten gegraven, met de bedoeling dat deze putten weer opgevuld worden met klei dat niet voor andere doeleinden bruikbaar is. De overlast in voornamelijk het woongebied Noorderplassen-Oost is zoals genoemd de groei van Schedefontijnkruid en de ondiepten zijn waarschijnlijk ontstaan door slib-aanwas."
Omdat de plassen groot zijn verwacht de woordvoerder dat in de visie ruimte zal zijn dat er voor iedereen wat te beleven valt. "Dus zowel voor een waterrecreant als een natuurliefhebber. Dit kan betekenen dat er locaties zijn waar door ondiepten of plantengroei niet gevaren kan worden."
Volgens Martien en Paul blijft het onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de schade die bewoners oplopen door het plantje. Martien: "Nieuwe bewoners wordt bovendien een worst voorgehouden. De waarde van je huis daalt toch door dit ongemak." Het advies van de gemeente is om de geplaagde wateren te baggeren: "Het Schedefontijnkruid houdt niet van diepte. Dit is een taak van de eigenaren van het water, de bewoners van Noorderplassen-Oost."