Scheepswrakken Hogevaartpier verwijderd

27 december 2009 07:47

DE VAART - Waterschap Zuiderzeeland heeft twee scheepswrakken langs de Hogevaartpier achter het gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere verwijderd. Het waterschap is beheerder van de oostelijke zijde van de Hogevaartpier, en heeft de wrakken gelicht, omdat ze schade kunnen veroorzaken aan het gemaal.


Op het moment liggen aan de Hogevaartpier nog veel boten afgemeerd. Deze boten zullen de komende maanden moeten vertrekken. Het is namelijk niet toegestaan af te meren aan de Hogevaartpier. De eigenaren moeten vóór 31 maart 2010 hun boten hebben weggehaald.
Het noordwestelijke deel van de Hogevaartpier valt onder beheer van provincie Flevoland. De provincie volgt voor haar deel van de Hogevaartpier dezelfde lijn als het waterschap. De boten die daar liggen moeten ook vóór 31 maart 2010 naar een andere ligplaats zijn vertrokken.
Het waterschap en de provincie hebben in de afgelopen weken de eigenaren van alle boten getraceerd. De komende weken nemen de provincie en het waterschap contact op met de eigenaren om afspraken te maken over het verplaatsen van de boten.