Schoolexamens Meergronden bijna afgerond

22 april 2020 00:00

Door Robert Mienstra

HAVEN – Het afnemen van de schoolexamens van De Meergronden in Haven verliep vorige week soepeltjes. Onder begeleiding van toezichthouders en surveillerende docenten werden de leerlingen vanuit buiten één voor één de examenzaal binnen geleid. 1,5 meter bleek voor de meeste leerlingen geen probleem. Bij een enkele waarschuwing was het meteen een rood hoofd dat zei: "Sorry meester."

Het centraal examen gaat niet door. Het examen wordt met de schoolexamens afgerond. "Voor de schoolexamens zijn er richtlijnen vanuit het rijk over wat moet en mag", zegt rector Simone de Kruijk. "Alles wat moet, wordt in ieder geval getoetst. Dat gebeurt nu. Een deel van de examens is omgezet naar praktische opdrachten die de leerlingen thuis uitvoeren. De mondelinge examens zijn online afgenomen."

Surveilleren

Bij de schoolexamens heeft de Meergronden het zo georganiseerd dat er nooit meer dan dertig leerlingen tegelijk aankomen. Per gymzaal zijn vijftien plekken, waar er normaal minstens zestig kandidaten zitten. "Het regelen van het surveilleren is gelukt. Hoewel we aardig wat leraren hebben die volgens de RIVM-richtlijnen niet de deur uit mogen, krijgen we het goed bemenst. Veel docenten vinden het fijn weer op school te zijn en willen graag surveilleren", zegt De Kruijk."Leerlingen zijn ook weer blij om even op school te zijn."

Herkansingen

Op 14 en 15 mei zijn de herkansingen. Voor 4 juni wordt de uitslag bepaald. Daarna hebben de leerlingen nog recht op een landelijke herkansing, een Resultaats Verbeteringstoets (RV). "Dat wordt nog een hele klus, want de docenten moeten die toetsen zelf maken. Zo'n RV gaat over alle schoolexamenstof. Dus we zijn nog lang niet klaar", stelt de Kruijk. "Ik verwacht dat alle vakdocenten wel RV-toetsen moeten maken. En daarbij moeten ze ook hun online-lessen verzorgen. Het vraagt veel van ons organisatievermogen."

Opvang

Verder zorgt De Meergronden met de docenten van de zorgklas - samen met de Schoor - voor opvang van leerlingen die naast de schoolexamens ook naar school komen. In de aula is daar ruimte voor gemaakt. "Die leerlingen zijn een paar uur per dag op school, ze krijgen hulp met huiswerk, doen buiten leuke dingen en we voeren veel gesprekken. Zo zijn ze er ook even uit. Gelukkig werken de meeste leerlingen thuis heel goed", zegt De Kruijk.

Schoolexamen op de Meergronden in het 1,5 meter-tijdperk. (Foto: Almere DEZE WEEK)