Schouwburg Almere reorganiseert

03 januari 2012 13:35

STAD - Schouwburg Almere is genoodzaakt om de organisatie te onderwerpen aan een reorganisatie. Hieraan liggen financiële redenen ten grondslag, zoals de bezuinigingsopdracht van de gemeente Almere. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de organisatie strak te trekken zodat zij veerkrachtig de toekomst in kan gaan.


Interim-directeur Hans Kraaijeveld: “De reorganisatie is nodig omdat de omstandigheden waarin het theater verkeert sterk aan het veranderen zijn. De schouwburg moet dus op zoek naar nieuwe verdienmodellen. De culturele taak blijft voorop staan, maar daar om heen moeten de commerciële mogelijkheden van de schouwburg beter worden benut.”

Ontslagen

Bij de reorganisatie zullen ontslagen onvermijdelijk zijn. Dertien personen zijn voorgedragen voor ontslag. In overleg met FNV Kiem is een sociaal plan tot stand gekomen. De ondernemingsraad is in december al intensief betrokken geweest bij de reorganisatieplannen van de directie. Hierbij hebben de belangen van het personeel voorop gestaan zonder het algemeen belang van de organisatie uit het oog te verliezen. De rol van de ondernemingsraad is uitsluitend adviserend geweest. De definitieve beslissingen zijn door de directie genomen.