Seniorenflat Waterstate kan toch woonlaag minder krijgen

04 december 2020 10:00

Door Petra Onderwater

WATERWIJK – De geplande seniorenflat Waterstate aan de Schelvisstraat in Waterwijk zou toch een woonlaag minder kunnen krijgen. De gemeente en GoedeStede hebben deze mogelijkheid onderzocht, omdat omwonenden grote bezwaren hebben tegen de bouwhoogte van vijf verdiepingen. Om deze aanpassing financieel haalbaar te maken, wil de gemeente de woningbouwvereniging bij hoge uitzondering een korting op de grondprijs geven.

De gemeenteraad toonde zich donderdagavond tijdens een bespreking op de Politieke Markt aanvankelijk enthousiast over dit compromis. Nadat twee insprekers uit Waterwijk echter hun onvrede hadden geuit over de in hun ogen nog altijd gebrekkige participatie, ontstond toch de nodige twijfel over het voorstel van het college. Het voorstel is een gebouw met vier in plaats van vijf bouwlagen, waarin 28 in plaats van 35 woningen kunnen worden gerealiseerd. Daarmee zou het plan eigenlijk financieel onhaalbaar worden. "Bij uitzondering zijn wij bereid een deel van die kosten voor onze rekening te nemen, want we vinden het belangrijk dat deze seniorenwoningen er komen", benadrukte wethouder Maaike Veeningen. "We hebben ons echt in allerlei bochten moeten wringen om dit mogelijk te kunnen maken." Het college stelt de raad voor om in dit specifieke geval GoedeStede tegemoet te komen door een korting op de grondprijs te verlenen.

'Schijnparticipatie'

Een mooi compromis, dacht de gemeenteraad aanvankelijk. Insprekers Henk Leber en Erwin Singels waren echter minder enthousiast. De bewoners uit de Waterwijk vinden nog steeds dat het gehele participatieproject overnieuw moet. De wethouder gaf begin dit jaar al toe dat de participatie niet goed was gegaan. Daarom werd in maart alsnog een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden om mee te praten over het ontwerp. Dat kon echter maar op drie punten: de kleurstelling, de verkeersituatie en de aanleg van het groen rond het pand.

Alternatief plan

Schijnparticipatie, aldus Leber en Singels. "Na die ene bijeenkomst volgde nog een enquête waarin onze mening werd gevraagd over die genoemde punten, maar tot een fatsoenlijke dialoog is het nooit gekomen", stelt Leber. "Wij hebben zelf een alternatief plan voor een gebouw met drie woonlagen en 25 woningen, maar we hebben nooit de kans gekregen dat voor te leggen." Een gemiste kans, vonden meerdere raadsleden.

"Hoe is het mogelijk dat er geen gesprekken met bewoners meer zijn geweest, als de participatie bij dit project al zo gevoelig lag?", wilde Mark de Kuster (VVD) weten. Veeningen wees op het coronavirus, dat grote bijeenkomsten de afgelopen maanden onmogelijk maakte. "Verder zit er nog een hoop oud zeer, omdat de participatie in het begin niet goed is gegaan. Dat snap ik heel goed en daar moeten we echt lering uit trekken voor de toekomst."

Een alternatief plan zou volgens de wethouder overigens nooit zijn ingediend bij de gemeente, maar op verzoek van de raad beloofde zij hier alsnog naar te zullen kijken. Ook wil de raad de resultaten van de enquête inzien, om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen.

Volgende week wordt verder gepraat over de plannen voor Waterstate.