Sieradenbuurt start petitie tegen veranderingen afvalinzameling

31 december 2000 23:40

SIERADENBUURT – In diverse wijken doet de gemeente een pilot met afvalinzameling. Bewoners van de Sieradenbuurt vinden de veranderingen niet zinvol en willen niet meedoen aan deze pilot. Zij zijn een petitie gestart.


De gemeente Almere wil het restafval per inwoner van de stad terugdringen naar 50 kilo per jaar. Dit is de helft van de landelijke doelstelling van 100 kilo per persoon per jaar. Om dit ambitieuze doel te bereiken, gaat de gemeente Almeerders beperken in het weggooien van het restafval. En op termijn willen ze zelfs bewoners hiervoor laten betalen. In de Sieradenbuurt ontvingen bewoners onlangs een brief van de gemeente met daarin twee keuzes: Ondergrondse containers voor het restafval of vervanging van de huidige duobak door twee kleine containers; een biocontainer en een restafvalcontainer. De restafvalcontainer wordt slechts één keer in de maand geleegd. Bewoners hebben dan in totaal vier afvalcontainers.
De bewoners zijn niet blij met de aangeboden veranderingen. Ze zijn van mening dat ondergrondse containers voor rommel op straat zorgen en bovendien een eerste stap vormen naar een betaalsysteem. Ook zijn deze containers niet handig voor mensen die slecht ter been zijn. De bewoners achten vier containers rondom het huis is ook niet wenselijk. Diverse bewoners hebben contact opgenomen met de gemeente met het verzoek om de pilot in de Sieradenbuurt te annuleren. Omdat de gemeente de pilot doorzet, zijn bewoners een petitie gestart. In de wijk zijn ruim 300 laagbouwwoningen. Bewoners vinden afvalscheiding belangrijk en scheiden het afval al zoveel mogelijk. De aangeboden beperkingen vinden zij geen goed idee. Via de petitie vragen ze de gemeente nogmaals om de pilot in de Sieradenbuurt te annuleren.