Skaeve Huse-project op sportpark Fanny Blankers-KoenVoor mensen met 'afwijkende levensstijl'

18 februari 2009 08:00

WATERWIJK - Op het sportpark Fanny Blankers-Koenpark komt een 'Skaeve Huse'. Dit is een woonvoorziening voor 'aparte mensen met aparte gewoontes'. Woningcorporatie De Alliantie Flevoland heeft hiervoor het initiatief genomen en de gemeente Almere werkt hier graag aan mee. Want Almere wil een complete stad worden met plek voor iedereen. Het huis moet vijf jaar blijven staan.In een Skaeve Huse leven alleenstaande mensen die moeite hebben met wonen in een normale woonwijk. Het gaat om mensen die gesteld zijn op hun vrijheid en een afwijkende levensstijl hebben die mogelijk overlast veroorzaakt voor de directe omgeving. Hierbij valt te denken aan rommel- en geluidsoverlast. Het gaat hier meestal om mensen die beter tot hun recht komen in een rustige omgeving, en die vaak al jaren bekend zijn bij zorg- en/of hulpverleningsinstanties. Omdat ook deze mensen recht hebben op een eigen plek wil Almere graag een Skaeve Huse-voorziening.

Tien mensen

In het Skaeve Huse komen maximaal tien mensen te wonen, apart van elkaar in eenpersoons containerwoningen. Het wordt voor een periode vijf jaar geplaatst aan de Biathlonweg, tussen het voormalige asielzoekerscentrum en de busbaan. Daar zouden de bewoners nauwelijks overlast bezorgen, maar wel gebruik kunnen maken van voorzieningen. Een terreinbeheerder is aanwezig voor direct contact met de bewoners. Lokale organisaties zoals GGD, welzijnsstichting De Schoor, de wijkagent en omwonenden worden betrokken bij het Skaeve Huse.
Gestreefd wordt binnen anderhalf jaar de locatie geschikt te maken voor bewoning. Bewoners uit de omgeving en ondernemers zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld. Zij zullen geïnformeerd worden over de verdere ontwikkelingen rond het Skaeve Huse. Meer informatie over het Skaeve Huse in Almere is te vinden op www.almere.nl/skaevehuse.