Slachtofferhulp zoekt vrijwilligers voor Algemene Dienstverlening

26 oktober 2011 05:00

ALMERE - Nadat slachtoffers, nabestaanden, betrokken of getuigen aangifte hebben gedaan bij politie van een misdrijf of verkeersongeval, worden hun gegevens doorgestuurd naar Slachtofferhulp Nederland. Zij worden vervolgens benaderd om te vragen hoe het met hen gaat na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Er wordt een inventarisatie gemaakt of er hulpvragen zijn en uitleg gegeven over het dienstenaanbod van Slachtofferhulp Nederland.


Afdeling Algemene Dienstverlening

De medewerkers van deze afdeling bieden cliënten ondersteunende gesprekken in een spreekkamer op een lokaal bureau van Slachtofferhulp Nederland. Tijdens deze gesprekken staan de ingrijpende gebeurtenis en het verwerkingsproces centraal. Daarnaast biedt de afdeling praktische ondersteuning, zoals het verhalen van schade via verzekeringen en fondsen, het schrijven van brieven en het onderhouden van contacten met politie en andere netwerkpartners. Waar nodig verwijzen zij door naar andere vormen van hulp- en dienstverlening. Ook licht juridische werkzaamheden behoren tot het takenpakket van een medewerker van deze afdeling: het ondersteunen een cliënt tijdens een rechtszitting door erbij aanwezig te zijn, uitleg geven over het verloop van een strafproces en zorg dragen voor een interne verwijzing naar onze afdeling Juridische Dienstverlening.
De medewerkers worden uitgebreid opgeleid in een basistraining en diverse vervolgopleidingen. Het werk is afwisselend en uitdagend en de vrijwilliger maakt deel uit van een gezellig team. Wie zich ook een aantal uren per week zou willen inzetten als vrijwilliger medewerker bij Slachtofferhulp Nederland in Flevoland, kan voor meer informatie of een opgavenformulier op www.slachtofferhulp.nl kijken. Of bel 0900-0101.