SP wil af van afspraak bomenkap Bouwmeesterbuurt

22 december 2020 12:10

BOUWMEESTERBUURT – De fractie van de SP is vol onbegrip over het voornemen van de gemeente om in de Bouwmeesterbuurt gezonde Elzenbomen te vervangen door Amberbomen. De bewoners zeggen overlast van de Elzen te ervaren.

In antwoord op schriftelijke vragen die door de SP zijn gesteld blijkt dat bewoners van de J. Duikerstraat in 2012 hebben aangedrongen om vervanging van de Elzen omdat ze zorgen voor wortelopdruk, vevuiling en minder lichtinval. In 2012 werden de eerste Elzen vervangen door Amberbomen, het resterende deel staat nu op het programma.
In 2017 heeft de gemeenteraad echter het zogenoemde Bomenkader vastgesteld. Daarin zijn afspraken gemaakt over de manier waarop Almere met het onderhoud (en dus ook kap) van bomen omgaat. Op basis van die afspraken zouden de elzen nu niet meer voor kap in aanmerking komen. In 2019 heeft de gemeente daarom getoetst of de inwoners nog steeds achter hun in 2012 genomen beslissing staan. 'Uit dit participatietraject kwam naar voren dat een ruime meerderheid van de bewoners de bomen wil vervangen', schrijft het college in antwoord op de SP. 'Wij kiezen voor dit specifieke geval bestuurlijke betrouwbaarheid boven het later vastgestelde Bomenkader.' Twee Elzen in de J. Duikerstraat blijven echter staan omdat beide buren hebben aangegeven dat ze de Els willen behouden.

Gemeenteraad

De SP wil zich niet zomaar neerleggen bij de voorgenomen kap. De partij wijst erop dat het om een bijzondere Elzensoort gaat die in 2008 nog werd uitgeroepen tot 'Boom van het Jaar'. De partij wil de gemeenteraad mede om die reden voorstellen niet af te wijken van het door de raad vastgestelde Bomenkader. Door deze procedure zullen de bomen, die binnenkort al gekapt zouden worden, nog een jaar kunnen blijven staan. 'Anno 2021 kan 'Growing Green City' Almere het niet meer maken om vast te houden aan achterhaalde afspraken op grond van vermeende overlast", aldus de SP.