Speciale polikliniek voor Hindoestanen

18 april 2010 12:48

STAD CENTRUM - Het Flevoziekenhuis opent binnenkort een polikliniek speciaal voor Hindoestanen. Deze bevolkingsgroep heeft naar verhouding veel gezondheidsproblemen door hart- en vaatziekten. Hierdoor zijn de risico's op overlijden twee à drie keer hoger.


Na Den Haag heeft Almere de grootste Hindoestaanse gemeenschap, van bijna 15.000 mensen. "Deze groep patiënten is relatief kwetsbaar en heeft extra aandacht en zorg nodig", zegt cardioloog Hans Verheul.
De bloedvaten van Hindoestanen zijn anders, vaak nauwer dan bij andere bevolkingsgroepen. Zeker bij een ongezonde leefstijl slibben de slagaders daardoor sneller dicht. Er ontstaat eerder een verhoogde bloeddruk met nadelige effecten op de nieren en andere organen. Er is een sterk verhoogd risico op suikerziekte. Een groot onderzoek in Groot-Brittannië wees uit dat Hindoestanen gemiddeld 8 jaar korter leven.