Spectaculaire groei Juridisch Loket

30 januari 2010 09:33

ALMERE - Het aantal juridische klantvragen bij het Juridisch Loket in Almere is met bijna twintig procent gestegen. Volgens het Juridisch Loket komt dat onder meer door de recessie die het afgelopen jaar hard toesloeg.


Het Juridisch Loket voorziet iedereen van gratis advies en informatie. Bij de vestiging van het Juridisch Loket Almere is het aantal vragen van klanten toegenomen van 18.884 in 2008 naar 21.579 in 2009. Landelijk is de klantvraag spectaculair gegroeid van 646.208 naar 770.252.
Het Juridisch Loket wint de laatste jaren steeds meer aan naamsbekendheid. De organisatie, die in 2004 werd opgericht, zag jaarlijks een gemiddelde toename van het aantal klantcontacten met tien procent.
Dat de economische crisis heeft bijgedragen aan een extra stijging van de klantcontacten, blijkt uit de groei van de juridische vragen omtrent arbeidsrecht. "Een logisch gevolg", zegt Jalel El Mhassani, vestigingsmanager van het Juridisch Loket Almere. "De negatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de noodgedwongen ontslagen brachten veel onzekerheden met zich mee voor werknemers en werkzoekenden. Hierdoor steeg het aantal vragen van onze klanten over onder andere ontslagrecht, arbeidscontracten en uitkeringen."
De organisatie verwacht dat de sterke groei van het aantal klantvragen zich ook in 2010 zal voortzetten.