Speedpedelecs mogelijk naar fietspad

22 februari 2021 13:15

ALMERE – De gemeente overweegt om speedpedelecs (een snelle elektrische fiets) niet langer toe te staan op de dreven, maar ze toe te laten op fietspaden.

Een speedpedelec wordt sinds 1 januari 2017 als bromfiets aangemerkt, en moet daarom op de rijbaan rijden. De fietsen halen snelheden tot 45 kilometer per uur. Voor Almere betekent dit dat speedpedelecs tussen het autoverkeer rijden op de dreven. Op deze routes voelen de speedpedelec rijders zich niet veilig, en automobilisten zien de speedpedelec als een fietser in plaats van bromfietser.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorkeur om de plaats op de weg van speedpedelecs in Almere te wijzigen, door deze met een ontheffing toe te laten op de fietspaden. Voordat hiertoe besloten wordt, zal er eerst met de gemeenteraad over gesproken worden.