Sportverenigingen bundelen krachten

14 november 2009 11:12

ALMERE - Afgelopen donderdag heeft de groep Sportief Burgerinitiatief tijdens haar eerste bijeenkomst voorstellen geïnventariseerd om Almere op sportgebied weer op de kaart te krijgen. Sportwethouder Arno Visser kan die nog voor het einde van het jaar op zijn bureau verwachten.


Zo'n veertig vertegenwoordigers en individuele sporters van Almeerse sportverenigingen en scholen spraken donderdag over de toekomst en, volgens hen noodzakelijke groei van de sport in de stad. Volgens de aanwezigen is de sportnota van 2009-2012 weinig concreet, en bestaat het slechts uit een stapeltje 'papiertjes met een nietje'. Initiatiefnemers Kyra Mollema en Rob van der Tweel wilden in eerste instantie de problemen en ambities van de clubs verzamelen, om deze vervolgens te overhandigen aan Visser. Een groot deel van de aanwezigen voelden niets voor deze insteek. FC Omniworld-voorzitter Peter van Eijk benadrukte de afkeurende blikken van de aanwezigen. "De gemeente weet heel goed wat wij als club willen. Het initiatief om problemen en ambities te bundelen is goed, alleen ben ik bang dat dit weer op niets zal uitlopen."
Uiteindelijk wisten alle aanwezigen onder leiding van Mollema en Van der Tweel, toch tot een gezamenlijk uitgangspunt te komen. Iedereen was het er over eens dat de huidige sportnota en de tegenwerking van sportwethouder Arno Visser de ontplooiing van de sport in Almere geen goed doen.
Rob van der Tweel sloot de bijeenkomst af met een duidelijke visie. "We zetten alle verbeterpunten en een nieuw initiatief op papier. Deze sturen we binnenkort naar alle sportverenigingen in Almere, welke daaronder hun handtekening kunnen zetten. Voor het einde van dit jaar bieden we de nota aan met veel tam-tam aan wethouder Visser."