Staatssecretaris bij Jongerenloket

02 november 2009 13:47

STAD

- Staatsecretaris Jetta Klijnsma bezocht samen met een delegatie het Werkplein Almere . Zij deed dat in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid.

De staatssecretaris wilde zich laten informeren over de aanpak van jeugdwerkloosheid in de regio Almere. Het actieplan is opgesteld om actief de stijgende jeugdwerkloosheid aan te pakken. Hierbij wordt er gestreefd naar een betere afstemming en coördinatie tussen de verschillende initiatieven in Flevoland.
Het Werkplein Almere, waarin de Gemeente Almere en het UWV WERKbedrijf samenwerken, intensiveert haar bestaande dienstverlening. En neemt extra maatregelen om de werkloosheid voor jongeren tot 27 jaar te beperken.
Zo is er aandacht voor voorlichtingen op VMBO-scholen, gericht op arbeidsmarktoriëntatie en beroepskeuze, om bij te dragen aan het voorkomen van voortijdige schooluitval. Verder gaat het UWV WERKbedrijf met een matchings0offensief vraag en aanbod beter bij elkaar brengen. Hierbij gaat het om zowel leerwerkbanen, stages als reguliere banen. Door de invoering van de Wet Investeren in Jongeren per 1 oktober is het mogelijk om gebruik te maken van een werkleer-baanbod. Dit wordt uitgevoerd door de gemeente Almere.
Jongeren tot 27 jaar zonder werk of opleiding kunnen zich voor informatie en advies richten tot het Jongerenloket.
Het jongerenloket is gevestigd in het WERKbedrijf, Randstad 20-04, Almere Stad.