Stadhuis aan Huis heeft eigen redactie

03 september 2008 07:01

Door Robert Mienstra
ALMERE – De pagina’s 11 tot en met 13 in Almere DEZE WEEK bestaan uit Stadhuis aan huis. De inhoud wordt gemaakt door een redactie van de gemeente op de afdeling Communicatie in het stadhuis. Redacteuren Hendrik-Jan de Wit en Bernadet Timmer vertellen hoe de populaire pagina’s Stadhuis aan Huis tot stand komen.


“Stadhuis aan Huis bestaat uit twee pagina’s mededelingen van de gemeente en uit een pagina van de gemeenteraad”, vertelt Timmer, “waarbij de gemeenteraadspagina gemaakt wordt door de griffie. Dat is de ondersteunende dienst van de gemeenteraad.”
De mededelingen komen van de afdelingen in het stadhuis. Tal van onderwerpen komen aan bod, zoals groenvoorziening, stadsreiniging, wegwerkzaamheden, bestemmingsplannen, het spreekuur van de wethouder en activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd zoals stadsgesprekken en officiële bekendmakingen. “Soms maken we zelf interviews om onderwerpen te duiden”, vertelt Timmer. “Onlangs lieten we daarover een energie-ambassadeur aan het woord”

Zorgvuldigheid

Bij het maken van de pagina’s gaan Timmer en De Wit zorgvuldig te werk. “We werken altijd een week vooruit”, vertelt De Wit. “Op maandag komt de kopij van de afdelingen binnen en op dinsdag voeren we de redactie over de artikelen. Daarbij kijken we niet alleen naar spelling, maar ook naar lengte en leesbaarheid. We gaan ervan uit dat 95 procent van de lezers alles goed moeten kunnen begrijpen. Dat betekent de ene keer inkorten en de andere keer iets herschrijven. Na de redactie gaan de stukken terug naar de schrijvers voor controle. Vervolgens maakt de opmaakafdeling van Almere DEZE WEEK een eerste proef-PDF die ook weer door alle betrokkenen wordt gecontroleerd. Dan volgt er een tweede PDF waar nogmaals de eindcontrole over gaat. Na goedkeuring kan de pagina definitief worden opgemaakt en samen met de krantenpagina’s naar de drukker.”
Bekendmakingen

Lang niet alle bekendmakingen komen in Stadhuis aan Huis. “Bestemmingsplannen wel”, zegt Timmer, “dat is wettelijk verplicht. De andere bekendmakingen kunnen de inwoners vinden via gemeenteblad.almere.nl. Daar is alles te vinden over bijvoorbeeld evenementenvergunningen, bouwaanvragen, aanvragen voor invalidenparkeerplaatsen in de wijk of ingestelde alcohol- en blowverboden.”
Stadhuis aan Huis, elke week in Almere DEZE WEEK vanaf pagina 11.
Online op www.almeredezeweek.nl
Bekendmakingen via gemeenteblad.almere.nl.
Alles over de gemeente: www.almere.nl