Stadslandbouw in Almere weer stapje dichterbij

01 juni 2011 05:00

ALMERE - Vijf partijen ondertekenden de intentieverklaring voor het oprichten van het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere. Met de handtekeningen van deze partijen wordt straks invulling gegeven aan het ontwikkelen van levensvatbare stadslandbouw in Almere.


Het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA) gaat ook werken aan een integrale, gemeentelijke voedselstrategie en aan een doelgerichte werk- en leeromgeving voor alle doelgroepen die bij Stadslandbouw betrokken zijn. Duurzaamheid en regionale voedselvoorziening zijn thema’s die actueel zijn en die goed aansluiten bij het profiel dat Almere kiest. Hoe dichterbij voedsel geproduceerd wordt, hoe duurzamer het is. Omdat Almere de ruimte heeft en expertise over stadslandbouw van verschillende kennisinstellingen kan benutten liggen hier enorme kansen. De link met voedsel is onontkoombaar en zal in de toekomst een steeds grotere betekenis krijgen.
Naast de ‘zachte kant’ van stadslandbouw is er behoefte aan het uitwerken van businesscases, het rekenen aan concrete maatregelen en het ontwerpen van de ruimtelijke omgeving. Deze technische kant noemen we ‘Agro-City-Engineering’.
De deelnemers aan OSA zijn Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Lelystad (onderdeel Wageningen UR), CAH Almere, Witteveen Bos en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL). Namens de EDBA tekende Annemarie Jorritsma, voorzitter EDBA en burgemeester van Almere.