Stadsomroep Almere mag blijven uitzenden

27 maart 2010 13:35

ALMERE - De lokale omroep Stadsomroep Almere voldoet volgens de gemeente aan de vereisten van de mediawet en mag daarom blijven uitzenden. Het Commissariaat voor de Media kan met deze beslissing zendtijd aan de lokale omroepstichting toewijzen.


Iedere vijf jaar dient de gemeenteraad advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over de vraag of de lokale publieke media-instelling voldoet aan de eisen uit de mediawet.
Een lokale publieke media-instelling moet aan drie voorwaarden voldoen. Het moet gaan om een rechtspersoon naar Nederlands recht. Uit de statuten dient duidelijk te blijken dat de instelling zich uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stelt om een lokaal gericht media aanbod te bieden. Tot slot moet de instelling een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromen. De Lokale Omroepstichting Studio Almere (Stadsomroep Almere) voldoet aan al deze voorwaarden. De gemeenteraad moet de beslissing formeel nog goedkeuren.