Stap dichter bij ontwikkeling Kustzone Poort

25 maart 2009 08:00

POORT - Waar in deze crisistijd een groot aantal bouwprojecten stil ligt of wordt afgeblazen, kiest het Almere ervoor om de ontwikkeling van de Kustzone in Almere Poort voort te zetten. Het plan van Amvest is door het college uitgekozen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan.


Het plan wordt gedomineerd door de aanleg van een duinlandschap. Wethouder Adri Duivesteijn: "Niet alleen brengt Amvest een nieuwe dimensie in de polder, het is ook bijzonder dat een belegger zich - juist nu de gevolgen van de kredietcrisis zich aftekenen - nadrukkelijk committeert. Amvest wil in de Kustzone ruim 2.500 woningen realiseren." De komende periode vinden onderhandelingen plaats, om te komen tot optimalisatie van het programma en resultaten. Deze onderhandelingen moeten resulteren in een samenwerkingsovereenkomst voor de integrale ontwikkeling van de Kustzone.
Met de ontwikkeling van de Kustzone richt Almere zich naar het water. "Bijzonder positief", vindt Duivesteijn. "Stad en water vormen een unieke combinatie. En hoewel Almere wordt omgeven door water, komt het zelden tot een ontmoeting. Wij moeten onze waterrijke omgeving beter benutten; de combinatie van water en stedelijkheid leidt tot nieuwe kwaliteiten."
Het college kiest voor onderhandelingen met Amvest; dit besluit wordt op korte termijn aan de raad voorgelegd. "Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van het stedenbouwkundig plan van Amvest, en onder de indruk van het enthousiasme en de grote betrokkenheid", zegt Duivesteijn. "Het is bijzonder dat Amvest zich nadrukkelijk wil verbinden aan de ontwikkeling van het kustgebied; een grote opgave!"
Doel is om voor de zomer van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst op te stellen, waar de gemeenteraad zich ook over uitspreekt. Vervolgens zullen de belegger en de gemeente gezamenlijk een vertaalslag maken van visie naar ontwikkelingsplan.