Start ontwikkeling Kustzone Almere Poort

10 april 2010 07:00

POORT - In Almere Poort wordt - tegen de huidige economische trend in - gestart met de grootschalige gebiedsontwikkeling van de Kustzone in het nieuwe stadsdeel Almere Poort.

De gemeente Almere en beleggingsmaatschappij Amvest sloten daartoe eerder een overeenkomst af die in de afgelopen weken, mede op verzoek van de Almeerse gemeenteraad, verder is verbeterd.
Belangrijke aanpassingen zijn dat er ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van een bijzonder woonzorg concept en een optimalisatie van het planresultaat en de winstdeling.
Op 18 februari van dit jaar heeft de gemeenteraad unaniem besloten de selectieprocedure voor de Kustzone af te ronden door het aanbod van Amvest te aanvaarden, en gaf het college daarbij de opdracht de overeenkomst te verbeteren. Deze aanvullende onderhandelingen zijn nu afgerond. Wethouder Adri Duivesteijn is tevreden over het resultaat: "We hebben de overeenkomst op verschillende punten aangescherpt; punten die de stad allemaal ten goede zullen komen. De weg is vrij om te starten met deze spectaculaire gebiedsontwikkeling, waarmee we een voor ons nog onbekende mate van stedelijkheid toevoegen. In Almere, een stad met grote aantallen grondgebonden woningen, komt een nieuw en uniek centrumgebied, met hoogbouw, overdekt parkeren en een integratie van functies als wonen, werken, horeca en leisure."