Startsein onderwijs voor meerbegaafde leerlingen

01 juni 2011 05:00

MUZIEKWIJK - Wethouder René Peeters van onderwijs gaf afgelopen maandag het startsein voor de nieuwe bovenschoolse klassen voor meerbegaafde leerlingen.


De Stichting Leerlingzorg Almere afdeling primair onderwijs heeft in 2009 subsidie ontvangen voor het project Meerbegaafd. Naast het onderwijs voor meerbegaafde leerlingen biedt dit project alle Almeerse scholen de kans om hoog- en meerbegaafde kinderen tijdig te herkennen en erkennen en deze kinderen te begeleiden.
De meerbegaafde leerlingen van de bovenschoolse klassen volgen regulier onderwijs op hun “eigen” basisschool en krijgen een dagdeel per week extra onderwijs. Het onderwijs is voornamelijk gericht op verbreding in plaats van verdieping, dit wil zeggen: meer diversiteit in het onderwijsaanbod. Het onderwijs wordt verspreid over de stadsdelen in Almere aangeboden. De focus ligt op leerlingen van groep vijf tot en met acht.
Scholen van de Almeerse Scholen Groep, Prisma en SKOFV participeren in dit project dat onder verantwoordelijkheid van de Stichting Leerlingzorg Almere valt.