Stedelijk wonen in Almere Poort'Amsterdamse allure' in Olympiakwartier

09 september 2008 22:00

ALMERE - Met de nieuwe woonwerkwijk Olympiakwartier gaat Almere bevolkingsgroepen aantrekken die de stad tot nu toe niet wisten te vinden, zoals één- en tweepersoonshuishoudens, zelfstandigen en startende ondernemers. Het moet een wijk 'met Amsterdamse allure' worden, volgens de deelnemende partijen gemeente Almere, Stadgenoot, De Key en ontwikkelaar TCN.


Mensen die willen wonen en werken in een dynamische stedelijke omgeving met kantoren, pleinen, winkels en horeca, in de directe nabijheid van strand en recreatievoorzieningen. Maandag 1 september presenteerden wethouder Adri Duivesteijn en de corporatiedirecteuren Frank Bijdendijk (Stadgenoot), Fer Felder (De Key) en Rudy Stroink van ontwikkelaar TCN de ambitieuze plannen voor deze wijk met 'Amsterdamse allure', en tekenden zij de contracten. Wethouder Adri Duivesteijn is trots op de gemaakte afspraken: "In een tijd waarin veel ontwikkelingen worden stopgezet, brengen wij een versnelling aan".

In vijf jaar een nieuwe wijk

Almere is hard op weg de vijfde stad van Nederland te worden. De ontwikkeling van het Olympiakwartier en Olympia Office Park - het hart van het stadsdeel Almere Poort - is een belangrijke troef bij de ambitie om in 2030 100.000 arbeidsplaatsen in Almere te hebben gerealiseerd. In Almere Poort zijn 30.000 arbeidsplaatsen voorzien, waarvan er 13.000 in het Olympiakwartier en het Olympia Office Park worden gerealiseerd. De afspraken betekenen bovendien een belangrijke bijdrage aan de woningbouwproductie. Er zijn bindende afspraken gemaakt over de bouw van 1400 woningen en het tijdsbestek waarin de plannen tot uitvoering moeten komen. Binnen negen maanden zijn ontwerpen voor het programma gereed. Over vijf jaar moet de wijk zijn opgeleverd.