Steun voor energiezuinige nieuwbouw

09 januari 2010 07:31

ALMERE - Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) ondersteunt gemeenten die aan de slag gaan met zeer energiezuinige en innovatieve nieuwbouw.


Maximaal dertien projecten, waar zeer energiezuinig wordt gebouwd , komen als 'excellente gebieden' in aanmerking. Per project is maximaal 300.000 euro beschikbaar. De bijdrage is bedoeld voor de extra proces- en begeleidingskosten. Het totale budget is 3 miljoen euro.
De projecten moeten voldoen aan een aantal criteria. Zo moet er een leereffect in zitten voor andere gebieden. Verder is de omvang van het project van belang. Uitgangspunt is ook dat gemeenten samenwerken met marktpartijen. De projecten moeten voor 1 januari 2012 gestart zijn. De ervaringen worden verzameld en verspreid zodat onder andere gemeenten en projectontwikkelaars van de opgedane kennis gebruik kunnen maken. Van der Laan wijst uiterlijk 30 april de excellente gebieden aan.