Steviger aanpak jeugdcriminaliteit, mogelijk messenverbod

07 april 2020 00:00

Door Marcel Beijer

ALMERE – De gemeente gaat de jeugdcriminaliteit steviger aanpakken. Dat schrijft het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad. Ook wordt bekeken of een algemeen messenverbod kan worden ingesteld.

De gemeente werkt bij de aanpak al intensief samen met de GGD Flevoland, het Veiligheidshuis Flevoland, de politie, het onderwijs en diverse andere partners om de problematiek terug te dringen. De aanpak is vooral gericht op het tijdig signaleren van risicogedrag. De eerste maanden van dit jaar zijn er echter zoveel (steek)incidenten, overvallen en straatroven geweest, dat een steviger aanpak nodig is.

Zo krijgen ouders van jongeren die met een wapen worden betrapt voortaan een waarschuwingsbrief die door de politie namens de burgemeester aan de ouders wordt overhandigd. De brief is de opmaat naar een gesprek waarin de ouders de weg naar hulpverlening wordt gewezen.

Bij overtreding van het lokale messenverbod kan aan de overtreder een last onder dwangsom worden opgelegd. De jongere moet dit zelf betalen, wanneer hij daartoe niet in staat is draaien de ouders ervoor op.

Messenverbod

De gemeente onderzoekt of het bestaande messenverbod verruimd kan worden. Er kunnen specifiek gebieden worden aangewezen waar het bezit van een (steek)wapen verboden wordt, maar het kan ook leiden tot een algemeen messenverbod. Die laatste maatregel geeft de politie ruimte om ook in te grijpen als jongeren messen bij zich dragen die niet vallen onder de wet Wapens en Munitie. De gemeenteraad moet daar wel toestemming voor geven.

Scholen en ondernemers

De gemeente gaat ook de samenwerking met scholen en ondernemers intensiveren. Online ontstane ruzies kunnen worden uitgevochten in de aula van de school. De gemeente gaat ook onderzoeken of er met ondernemers afspraken kunnen worden gemaakt over de verkoop van messen aan minderjarigen. Diverse messen, zoals bijvoorbeeld keukenmessen, vallen niet onder de wet Wapens en munitie, maar kunnen wel worden gebruikt als steekwapen. Registratie en identificatie bij de verkoop aan jongeren is daarbij een optie.

Groepsgerichte aanpak

Tot slot wil de gemeente een publiekscampagne opzetten, naar voorbeeld van de hoofdstad, waar de campagne #AmsterdamOntwapent zowel jongeren als ouders bewust maakt van hun eigen verantwoordelijkheid. Ook wordt ingehaakt op een project waarbij preventief wordt voorkomen dat jongeren in de wereld van cocaïnehandel komen en worden de ontwikkelingen aangaande het fenomeen van de drill rap meegenomen. Met deze muziekstroming wordt geweld verheerlijkt.

Steekincidenten met jongeren moeten steviger worden aangepakt. (Foto: Adobe Stock)