Stichting waarschuwt voor plannen A6

21 mei 2010 14:01

ALMERE - De stichting Almere Bereikbaar waarschuwt dat de huidige plannen voor de uitbreiding van de A6 niet goed zijn voor een evenwichtige ontwikkeling van Almere, omdat wordt afgezien van andere wegverbindingen. Stedenbouwkundigen Frieling en De Hartog scharen zich achter de bezwaren.


De stichting in oprichting waarschuwt voor de gevolgen van de plannen zoals ze er nu liggen en heeft een zienswijze ingediend op de plannen. In de zienswijze wordt aangegeven dat voor een evenwichtige ontwikkeling van Almere meerdere ontsluitingswegen noodzakelijk zijn. Volledig inzetten op een grootschalige verbreding van de A6 zal leiden tot een vertrechtering van al het verkeer richting Amsterdam. In de zienswijze worden alternatieven voor de verbreding uitgewerkt die eenvoudiger zijn en meer aansluiten op de westwaartse ontwikkeling die voorgestaan wordt in de structuurvisie van Almere en het kabinetsbesluit over de ontwikkelingsopgave van Almere. Jerome Adema: "de alternatieven die we voorstellen zijn goedkoper en tasten het Kromslootpark niet aan". De stichting in oprichting heeft advies ingewonnen bij twee peetvaders van Almere: professor ir. D.H. Frieling en ir. J.F. de Hartog. Deze stedenbouwkundigen die aan de wieg hebben gestaan van Almere, pleiten voor de oorspronkelijke opzet van alzijdige ontsluiting zowel via de weg als het spoor."
Almere Bereikbaar ziet de centrumontwikkeling aan de zuidzijde van het Weerwater niet zitten. Het zal concurrerend zijn voor de hoogstedelijke ontwikkeling aan de westkant van Almere. Voor het aantrekken van werkgelegenheid is het ook beter om meerdere toegangswegen te hebben richting Almere.
De stichting Almere Bereikbaar is een initiatief van architect Jerome Adema en Johan van der Kroef, oud-raadslid en bekend van de petitie Bouw de IJmeerbrug. Zij willen met de stichting de discussie stimuleren over de bereikbaarheid van Almere en in het bijzonder de mogelijkheden voor een IJmeerverbinding.