Stijging faillissementen in Flevoland

09 oktober 2009 08:45

FLEVOLAND - De economische crisis leidt ook in Flevoland tot een stijging in het aantal faillissementen: volgens het CBS een toename van negentig procent in het afgelopen halfjaar. Dit percentage ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Dat bedraagt 105 procent.


In Flevoland zijn er het eerste halfjaar 140 faillissementen uitgesproken. Daarmee zijn in totaal 850 arbeidsplaatsen verloren gegaan. Negentig faillissementen betreffen bedrijven met betaalde arbeidsplaatsen. De overige faillissementen, vijftig stuks, hebben betrekking op bedrijven zonder arbeidsplaatsen. In alle zes Flevolandse gemeenten zijn bedrijven failliet verklaard. Almere is koploper met 465 verdwenen banen. De werkloosheid laat in de zomermaanden juni en juli een lichte daling zien. Dit is opvallend, omdat er landelijk gezien in deze maanden juist een stijgende lijn is waar te nemen.