Straatcoaches moeten beter samenwerken

25 april 2012 05:00

ALMERE - De straatcoaches die sinds 1 juli 2010 in Almere actief zijn, moeten beter communiceren en samenwerken. Dat blijkt uit een evaluatie van de coaches.


Er is een plan van aanpak opgesteld waarin aanbevelingen staan opgenomen. Zo is besloten dat de teamleiders van de straatcoaches regelmatig deelnemen aan het overleg van de Jeugd Interventieteams (JIT’s), die zich bezighouden met de aanpak van jeugdgroepen. Ook als de actualiteit erom vraagt schuiven de straatcoaches bij dit overleg aan. Hiermee moet de kwaliteit van de samenwerking met de partners en de informatie-uitwisseling verbeteren. De verschillende rollen van professionals op straat heeft de aandacht en zal een belangrijk thema zijn tijdens een bijeenkomst voor deze professionals voor de zomer.
Momenteel bestaan er drie teams bestaande uit twee straatscoaches. Vanwege dit beperkte aantal worden zij vooral ingezet voor groepen die extra aandacht behoeven. Wel is besloten dat het mogelijk is om de straatcoaches in te zetten op plaatsen/situaties waar sprake is van hardnekkige of ernstige overlast door jongeren. In de praktijk gebeurt dit al, maar nu wordt dit opgenomen in de officiële doelstelling van de straatcoaches.