Subsidie cultuur- en natuurbehoud

07 november 2009 14:11

ALMERE - Het Prins Bernard Cultuurfonds zal ook dit jaar weer financiële bijdragen verstrekken aan projecten op het gebied van cultuur- en natuurbehoud. Almeerders kunnen nog tot maandag 9 november een initiatief indienen.


Op donderdag 26 november zal het Prins Bernard Cultuurfonds vergaderen over de ingediende aanvragen die in Flevoland zijn binnengekomen.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland ondersteunt jaarlijks initiatieven op het gebied van cultuur en natuurbehoud. Daaronder vallen onder andere initiatieven op het gebied van podiumkunst (waaronder film en video), beeldende kunst, sport, monumentenzorg, geschiedenis en letteren en natuurbehoud.
Een aanvraagformulier is te vinden op de website van het fonds: www.cultuurfonds.nl.