Subsidie Oostkavels in Almere rond

12 november 2008 08:00

ALMERE - De provincie gaat akkoord met het in augustus genomen besluit voor de toekenning van 3 miljoen euro voor het project Oostkavels Stadscentrum Almere.


Daarmee wordt onder meer de ontsluiting van het gebied Centrum Oostkavels verbeterd en verder ontwikkeld. Tevens wordt de busbaan ongelijkvloers gemaakt. De subsidie wordt verstrekt in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere.
De ontwikkeling van de Oostkavels beslaat de periode van 2006 - 2017 en omvat een aangepaste infrastructuur, de bouw van woningen, kantoren en commerciële- en onderwijsvoorzieningen. Betere bereikbaarheid van het centrum in combinatie met het creëren van stedelijke vormen van wonen/werken en hoger- en universitair onderwijs, geeft een belangrijke impuls aan de economische betekenis en het functioneren van dat centrum, en daarmee aan stad en regio, aldus de provincie.