Subsidie Stichting voor Vluchtelingen en Nieuwkomers

04 juli 2007 09:27

ALMERE - Voor het jaar 2007 heeft het college besloten een subsidie ter grootte van ruim 60.000 euro toe te kennen aan de Stichting voor Vluchtelingen en Nieuwkomers Almere (VVN). De VVN voert voor de gemeente de eerste opvang en de juridische begeleiding uit van asielzoekers. Daarnaast biedt VVN begeleiding aan bewoners van de noodopvang voor asielzoekers.