Subsidie voor groente en fruit van Flevolandse bodem

10 september 2008 07:00

FLEVOLAND - Met het project 'Van Flevolandse Bodem' wil Europa en de provincie Flevoland de samenwerking tussen lokale horeca en agrarische producenten in de provincie helpen versterken en de afzet van producten verbeteren. Stichting Biologische Landbouw Flevoland ontvangt hiervoor een Europese subsidie van 75.350 euro.


Een product uit de eigen regio draagt bij aan de beleving en identiteit en betrekt consumenten bij hun directe leefomgeving. Het project 'Van Flevolandse Bodem' is gericht op de biologische productiemethode en is een gezamenlijk initiatief van Flevolandse agrarische ondernemers, de Flevolandse horeca en het Centrum Biologische Landbouw.
Het subsidiebesluit van de provincie Flevoland past in het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP). De helft van de subsidie betaalt Europa, de andere helft is voor rekening van de provincie Flevoland zelf. Het project wordt gerealiseerd via de 'LEADER-werkwijze'.
Het belangrijkste kenmerk van 'LEADER' projecten is dat ze tot stand komen dankzij de inzet en betrokkenheid van de plaatselijke bevolking. De inhoud van LEADER projecten kan uiteenlopen van leefbaarheid tot plattelandstoerisme, natuur en cultuurhistorie. Om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit het POP2, hebben aanvragers een aan de gevraagde subsidie gelijk bedrag aan publieke co-financiering nodig.