Subsidie voor veiliger landbouwverkeer

07 december 2011 06:00

ALMERE - De provincie Flevoland gaat de routes voor landbouwverkeer in Zuidelijk Flevoland veiliger maken. Dit ondervindt nu steeds meer hinder van drukte op de wegen, die wordt veroorzaakt door de groei van Almere en Zeewolde. Om landbouwkavels in dat gebied beter te ontsluiten, investeert de provincie Flevoland een bedrag van 4.850.000 euro.


Aan de noordzijde van de Gooiseweg wordt een parallelweg aangelegd. Deze weg trekt de provincie door tot naar de Bloesemlaan. Verder wordt de Bosruiterweg verbreed. Op deze manier ontstaat een snelle en veilige verbinding voor landbouwverkeer tussen de Zuidlob van Zeewolde en de landbouwgebieden aan de noordkant van de Hoge Vaart en landbouwverkeer naar bedrijventerrein het Trekkersveld.
De voorbereidingen zijn al begonnen. Volgens de planning wordt het project afgerond voor 31 december 2013.

Subsidie

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europese landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) is een Europees subsidieprogramma dat projecten ondersteunt die uiteindelijk moeten leiden tot een mooier, vitaler en leefbaarder platteland.