Subsidieaanvraag om luchtkwaliteit te verbeteren

02 mei 2010 14:14

ALMERE - De gemeente dient een subsidieaanvraag in bij de provincie Flevoland om een project uit te voeren voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.


De provincie Flevoland heeft budget ontvangen van het ministerie van VROM om projecten van NSL-gemeenten (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) te subsidiëren. De gemeente Almere is een NSL-gemeente en kan daarom gebruik maken van deze subsidieregeling.
In overleg met de provincie heeft de gemeente gekozen voor het laten uitvoeren van emissiescans bij bedrijven met veel vrachtverkeertransport, die hieraan mee willen werken. Het doel hiervan is om na te gaan op welke wijze deze bedrijven het transport van goederen zo efficiënt mogelijk kunnen doen (vermindering voertuigkilometers) of de mogelijkheden te onderzoeken om over te schakelen op ander materieel of brandstoffen. Hierdoor kan een relevante reductie in de uitstoot van fijnstof, koolstof- en stikstofdioxide worden bereikt. Voor de bedrijven is het interessant omdat het een kostenbesparing kan opleveren, wat in deze tijden heel belangrijk is.
De gemeente verwacht dat in het tweede kwartaal van 2010 een beslissing zal worden genomen over de subsidieaanvraag.