Subsidies voor sportmanifestaties

07 januari 2009 08:00

ALMERE - Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Flevoland hebben alle negen ingediende verzoeken tot subsidies van sportmanifestaties voor 2009 gehonoreerd. Het gaat om een totaalbedrag van 22.500 euro.


Doel van de subsidiëring is het bijdragen aan een positief sportklimaat in Flevoland. Daarnaast worden duizenden sporters uit Flevoland en de rest van Nederland in staat gesteld om voor publiek hun prestaties neer te zetten.
De manifestaties kennen een grote verscheidenheid aan sporten, die varieert van tennis tot dammen. GS continueren het huidige sportbeleid met één jaar; in 2009 wordt het geactualiseerd. Dit kan ertoe leiden dat eerder gesubsidieerde activiteiten vanaf 2010 niet meer voor subsidie in aanmerking komen.
De Almeerse gehonoreerde kleinschalige manifestaties zijn het Open Almeers Judokampioenschap en de Apenloop. Ook het TennisCollege Flevoland krijgt subsidie voor het ITF indoor- en outdoortoernooi.