Succesvolle viering 8 maart

26 maart 2010 09:49

HAVEN CENTRUM - 8 maart Internationale Vrouwendag werd in Almere op een bijzondere manier gevierd met een avond vol activiteiten in theater De Roestbak. Bestrijding van armoede en preventie van sociale uitsluiting was dit jaar het thema.

Door Ym de Roos

De avond begon met lezingen en toneel. Vooral de hilarische komedie ‘Welkom in het Kenniscafé’ werd voor een volle en enthousiaste zaal met overgave gespeeld door zes amateur-toneelspeelsters onder leiding van regisseur Henk Jansen. De muzikale omlijsting kwam van het Alomtonenkoor, die liederen zongen van hun nieuwe cd Rantipe.
Daarna werd het P-team geïnstalleerd door burgemeester Annemarie Jorritsma. Een P-team stimuleert allochtone vrouwen om mee te doen in de maatschappij. De leden fungeren als rolmodel en voorbeeld. In Nederland zijn nu vijftien P-teams actief. Het vrijwilligers P-team in Almere bestaat uit dertien allochtone vrouwen en één allochtone man. Het Almeerse P-team kreeg bij de installatie meteen de Emancipatieprijs 2010 uitgereikt bij wijze van stimulans om heel actief aan de slag te gaan. Ze hebben er zin in.

IN KADER

P-team
Een P-team bestaat uit betrokken en vaak succesvolle vrouwen met uiteenlopende etnische achtergronden. Zij vormen een voorbeeld voor andere vrouwen die actiever willen meedoen in de maatschappij. De leden doen dat vrijwillig, vanuit maatschappelijke betrokkenheid.
Naast het rolmodel voor andere vrouwen, treden zij op als gesprekspartner voor bijvoorbeeld de gemeente. Ze ondersteunen in het leggen van contacten met lokale allochtone vrouwen en zorgen ervoor dat de vrouwenparticipatie een structurele plek krijgt binnen het gemeentelijk beleid. Meer info: www.pafemme.nl.