Symposium over depressie

06 november 2009 08:00

HAVEN CENTRUM - De Surinaamse seniorenvereniging 'Wij Zijn Er Ook' uit Almere organiseert een symposium over depressie met zelfdoding tot gevolg. Het symposium wordt gehouden in Avanti op zaterdag 7 november van 10.00 tot 16.00 uur.


Mevrouw K. Bartels, huisarts, de heer G. Thomas, psychiater depressie op latere leeftijd en mevrouw S. Straatsma, gestalt therapeute, verzorgen de inleiding. Er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de artsen.
Daarnaast zijn er diverse workshops. Woonbeleid voor 55-plus na pensionering door mevrouw M. Moharram-Mussendijk, psychiatrisch verpleegkundige en een workshop mantelzorg door mevrouw L. Servet, verpleegkundige.
Mevrouw C. Pengel, psychiatrisch verpleegkundige, geeft een workshop verloop rouwproces.
Bijdrage: 2,50 euro voor koffie, thee, gebak. Meer informatie bij mevrouw Mossel-Breeveld, voorzitter van de vereniging 'Wij Zijn Er Ook', 06-41809946.
Avanti is te vinden aan de Kerkgracht 4 in Almere Haven.

De vereniging

De vereniging 'Wij Zijn Er Ook' is op 1 februari 2008 opgericht en heeft zich ten doel gesteld de belangen van allochtone, met name Surinaamse ouderen, te behartigen.
Zij tracht dit doel te bereiken door diverse activiteiten te organiseren zoals workshops, cursussen, symposia en educatieve uitstapjes. Voor meer informatie of aanmelden: 036-5365925.