Taal in Huis bedankt Oranje Fonds

15 oktober 2008 07:00

ALMERE - Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) is vorige week dinsdag een groot wandkleed, gemaakt door vrijwilligsters en deelneemsters van het project Taal in Huis, overhandigd aan de directeur van het Oranje Fonds.


Met dit wandkleed bedankte de VMCA het Oranje Fonds voor drie jaar subsidie (300.000 euro) voor het project Taal in Huis. Het doel van Taal in Huis is geïsoleerde vrouwen uit etnische minderheidsgroepen in staat te stellen zich de vaardigheden en kennis eigen te maken die nodig zijn om in de Nederlandse samenleving te participeren. Inmiddels hebben al 150 vrouwen wekelijks thuis taalles gekregen door een vrijwilligster.
De directeur van het Oranje Fonds, de heer Van der Giessen, reageerde enthousiast op het wandkleed: "Het Oranje Fonds geeft eigenlijk altijd financiële geschenken weg, nu mogen wij ook eens een cadeau in ontvangst nemen."
De gemeente Almere, die vanaf de start van het project Taal in Huis hier nauw bij betrokken is, zal de subsidie voor dit project de komende jaren voortzetten.