Te weinig bezoekers voor filmtheaterCinescope failliet

13 mei 2009 07:00

STAD CENTRUM - Het bestuur van Stichting Filmhuis Die Blechtrommel, exploitant van filmtheater Cinescope aan de Schrijverstraat in Almere Stad, heeft vorige week faillissement voor de stichting aangevraagd. Alle voorstellingen zijn direct stopgezet.


Het nieuwe bestuur heeft direct na haar aantreden de actuele situatie in kaart gebracht en geconstateerd dat er structureel meer lasten dan baten zijn. De bezoekersaantallen leveren onvoldoende inkomsten voor de huidige huisvesting. Op korte termijn verwacht het bestuur onvoldoende groei van bezoekersaantallen.
Bestuur en personeel van het filmhuis betreuren de situatie zeer. Met het failliet van de stichting verdwijnt een stukje Almeerse geschiedenis. De stichting die eerst 'Stichting Filmliga Almere' heette werd in 1978 opgericht. De naam 'Die Blechtrommel' is van 1985. In 2004 verhuisde de stichting vanuit het vaste onderkomen in Almere Haven naar het gebouw in Almere Stad en werd Cinescope de nieuwe naam.

Teveel optimisme

In de loop der tijd hebben diverse politici, vele gedreven vrijwilligers en bezoekers zich sterk gemaakt voor het filmtheater. Het bestuur ziet onder ogen dat er niet alleen veel ambitie, maar misschien ook teveel optimisme is geweest.
De stichting stelt dat er in Almere zeker ruimte is voor en behoefte is aan een alternatief filmcircuit. Het filmhuis moet volgens het bestuur dan ook zeker worden voortgezet, maar niet in een filmtheater van deze omvang. Onderzocht zal worden in welke opzet en op welke termijn het filmhuis in Almere eventueel kan doorstarten.