Tentoonstelling over de 'dimensies van duurzaamheid'Zijn zonnepanelen en twee auto's ook duurzaam?

09 maart 2011 06:00

STAD CENTRUM - In cASLa, centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap van Almere, heeft wethouder Adri Duivesteijn afgelopen vrijdag de tentoonstelling 'Balans, Dimensies van Duurzaamheid' geopend. Dit is een reizende tentoonstelling van Tangram Architecten en het Haarlemse Architectuurcentrum ABC en is te zien tot en met 2 april.


In deze tentoonstelling kijkt Casla naar de betekenis van de ruimtelijke component in het kader van duurzaamheid.
Het begrip duurzaamheid wordt als het om bouwen gaat nogal verschillend geïnterpreteerd. Voor de een gaat het om materiaalgebruik, de ander kijkt naar energie. Tangram signaleert dat de omgevingsfactor meestal niet bij het begrip wordt betrokken. Wie wel zonnepanelen op zijn dak heeft, maar ook twee auto's voor de deur, zou eens achter zijn oren moeten krabben. Een ondoordachte stedenbouwkundige opzet van een wijk kan de duurzaamheidwinst van individuele gebouwen volledig teniet doen.

Te pas en te onpas

Duurzaamheid is een begrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Het begrip is niet eenduidig. Het wordt misbruikt: duurzaamheid lijkt bijna een loos begrip te worden, een hype om legitimiteit van een product te genereren, duurzaamheid is niet per definitie groen of natuur, betekent niet energiezuinig of CO2-neutraal. Duurzaamheid wordt verkeerd gemeten: het meest energiezuinige, CO2-neutrale gebouw kan zeer slecht scoren op de duurzaamheidladder als het
op de verkeerde plek staat. De ruimtelijke component, die binnen huidige meetmethoden ontbreekt, bepaalt uiteindelijk de echte duurzame waarde van gebouwen en de gebouwde omgeving.
Casla is te vinden aan het Weerwaterplein 3 en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Meer info: 036-5386842 of kijk op www.casla.nl.