Tevreden over prestaties van woningcorporaties

07 januari 2009 08:00

ALMERE - De volkshuisvestelijke prestaties van woningcorporaties in 2007 en hun financiële positie stemt tot tevredenheid, vindt minister Van de Laan van Wonen, Wijken en Integratie.


Zo is het aantal nieuw gebouwde woningen voor de verhuur in 2007 hoger dan in 2006, namelijk 25.200 tegen 24.700. Daarnaast hebben de woningcorporaties vorig jaar 500 meer nieuwe koopwoningen laten bouwen. Ook in Almere zijn er plannen om meer woningen te laten bouwen.
Opmerkelijk is dat kleinere en middelgrote corporaties relatief meer huurwoningen bouwen, terwijl de grote corporaties relatief veel koopwoningen realiseren. Dit komt volgens de minister omdat grote corporaties vaker wijken herstructureren tot wijken met meer verschillende soorten woningen. Het aantal gesloopte corporatiewoningen was in 2007 ongeveer 15.900. Dit is iets minder dan in 2006, toen er 16.600 woningen werden gesloopt.
Corporaties gaven in 2007 voor 181 miljoen euro uit aan leefbaarheid, dat is ongeveer 76 euro gemiddeld per woning. In de vier grote steden en de veertig wijken zijn de uitgaven voor leefbaarheid gemiddeld het hoogst met 114 euro per woning. Minister Van der Laan verwacht dat de uitgaven voor leefbaarheid vanaf 2008 hoger zullen zijn. De prestatieafspraken in het kader van de wijkaanpak gaan immers over de jaren vanaf 2008. Meer informatie: www.vrom.nl.