Tijdelijk extra opvangplekken voor dak- en thuislozen

08 april 2020 00:00

STAD - Er komt een extra tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen om eventuele verspreiding van het coronavirus te helpen voorkomen. Deze locatie bestaat uit 45 'eenpersoonsunits' aan de Wisselweg in Almere Stad. Hiervoor is een voormalige parkeerplaats van een kantoorgebouw aangewezen.

Het Leger des Heils zorgt voor de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. De huidige dag- en nachtopvang (DNO) van het Leger des Heils aan de Spoordreef heeft onvoldoende ruimte om op een veilige manier de opvang te kunnen uitvoeren. Om te kunnen voldoen aan de landelijke richtlijnen van het RIVM, is het nodig om een aanvullende locatie voor de opvang beschikbaar te stellen. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om dak- en thuislozen zodanig op te vangen, dat de kamer niet meer gedeeld hoeft te worden met anderen, en kunnen mensen zo nodig de hele dag binnen blijven.

Hygiëne en gezondheid

Medewerkers van het Leger des Heils zijn 24/7 aanwezig op locatie en zien erop toe dat de RIVM-voorschriften rondom hygiëne in acht worden genomen. Ook houden zij de gezondheid van de dak- en thuislozen nauwlettend in de gaten en bieden aanvullende zorg indien dat nodig is. Het Leger des Heils begeleidt ook intensief bij het vinden van eigen huisvesting en zet waar nodig in op aanvullende hulpverlening.

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd. De units blijven er naar verwachting een half jaar staan. Zodra de 'eenpersoonsunits' beschikbaar zijn is de verwachting dat de eerste tijdelijke opvang in de sporthal kan komen te vervallen.

Aan de Wisselweg worden 45 eenpersoonsunits neergezet om dak- en thuislozen op te vangen. (Foto: Almere DEZE WEEK)