Tijdelijke verhuur van koopwoningen mogelijk

12 oktober 2009 13:25

ALMERE - De gemeente wil de tijdelijke verhuur van woningen die te koop staan stimuleren. In deze tijd van kredietcrisis is het lastig(er) een woning te verkopen. Een groot aantal mensen komt hierdoor in de problemen: hun oude woning is nog niet verkocht, maar zij hebben wél een nieuwe woning gekocht.


Door tijdelijke verhuur kunnen de dubbele woonlasten worden gecompenseerd. Daarnaast komt tijdelijke verhuur de doorstroming van de woningmarkt ten goede, én wordt leegstand voorkomen. Het college heeft dan ook beleidsregels vastgesteld, waarmee aanvragen voor tijdelijke verhuur via de Leegstandwet gemakkelijk kunnen worden getoetst.
In Nederland zijn huurders goed beschermd. Als een huurder tijdelijk een woning huurt, is het voor de verhuurder lastig de huurder uit de woning te krijgen, ook als er een tijdelijk contract getekend is. Door deze goede huurbescherming keuren hypotheekverstrekkers tijdelijke verhuur dan ook vaak niet goed. Als via de Leegstandwet wordt verhuurt, vervalt de huurbescherming grotendeels, en zullen hypotheekverstrekkers dus sneller akkoord gaan met het tijdelijk verhuren van een woning.

Vergunning

Om een woning via de Leegstandwet te mogen verhuren, moet het college van B&W een vergunning afgeven. Het college heeft een nu een aantal beleidsregels of toetsingskader vastgesteld, waarmee vergunningsaanvragen snel en gemakkelijk kunnen worden afgehandeld. Daarnaast heeft het college besloten de leges voor het aanvragen van een vergunning te verlagen van 176,60 euro naar 70 euro. Het tijdelijk verhuren van een woning wordt dus niet alleen eenvoudiger, het wordt ook goedkoper.
Meer informatie

Meer informatie over tijdelijke verhuur via de Leegstandwet is te vinden op www.almere.nl/leegstandwet. Hier zijn ook de voorwaarden, het aanvraagformulier en de voor- en nadelen voor verhuurders en huurders te vinden.