Toch lager dan landelijk gemiddeldeStijging faillissementen in Flevoland

21 september 2009 07:00

FLEVOLAND - De economische crisis leidt ook in Flevoland tot een stijging in het aantal faillissementen. Volgens het CBS is er in Flevoland een toename van negentig procent van het aantal faillissementen in het eerste half jaar van 2009 te zien. Dit percentage is lager dan het landelijk gemiddelde, waar het aantal faillissementen met 105 procent is toegenomen.


De werkloosheid in Flevoland laat de zomermaanden juni en juli een lichte daling zien. Dit is opvallend omdat er landelijk gezien in deze maanden juist een stijgende lijn is te zien.
In Flevoland zijn er het eerste half jaar 140 faillissementen uitgesproken waarmee er in totaal 850 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. Negentig faillissementen betreffen bedrijven met betaalde arbeidsplaatsen. De overige faillissementen, vijftig stuks, hebben betrekking op bedrijven zonder arbeidsplaatsen. In alle zes Flevolandse gemeenten zijn bedrijven failliet verklaard. In Almere (465) en Noordoostpolder (170) zijn de meeste banen verloren gegaan. Het betreft ruim 0,5 procent van het totaal aantal banen in deze twee gemeenten.
Andries Greiner, gedeputeerde Economische Zaken: "Het is nog niet mogelijk precies te zeggen wat de kredietcrisis voor Flevoland gaat betekenen. Het is zorgelijk te zien dat het aantal faillissementen bijna is verdubbeld in een half jaar tijd. Tegelijkertijd zijn er in het eerste halfjaar van 2009, 1.500 bedrijven gestart, ongeveer net zoveel als in het topjaar 2008. En ook is de werkloosheid in Flevoland in juni en juli licht gedaald. Het is echter nog te vroeg om te concluderen dat er sprake is van een dalende trend."