Toekomst De Voetnoot ligt in handen Leefbaar Almere

11 december 2020 09:50

Door Marcel Beijer

ALMERE – De toekomst van gebouw De Voetnoot ligt in handen van de partij Leefbaar Almere. Stemt deze lokale partij mee met de oppositie dan blijft het gebouw behouden. Kiest Leefbaar voor het college, waar het zelf deel van uitmaakt, dan valt het pand onder de slopershamer.

Zoals bekend wil hogeschool Windesheim op de plek van de Voetnoot haar nieuwe hoofdgebouw neerzetten. Het college ziet dat ook als beste optie. Leefbaar Almere bracht donderdag tijdens de Politieke Markt een motie in die oproept om het college, naast de Voetnoot, ook nog een alternatieve locatie te laten doorrekenen, zodat de gemeenteraadsleden een keuze hebben.
Wethouder Maaike Veeningen is daar niet blij mee, het college heeft immers in een raadsvoorstel al aangegeven dat de locatie van De Voetnoot de beste optie is, maar zegde wel toe serieus een tweede locatie door te laten rekenen en daarvoor een tweede raadsvoorstel in te dienen. Omdat Windesheim daar niet aan mee zal betalen, komen de kosten geheel voor de gemeente.

Lastig parket

Dat bracht Leefbaar Almere in een lastig parket. Fractieassistent Marco de Kat vroeg zelfs een schorsing van de vergadering aan om bij zichzelf te rade te gaan. "De wethouder doet een toezegging om serieus onderzoek te doen naar een tweede locatie. Maar wat zijn de woorden van het college waard?", zo vroeg hij zich openlijk af.
Toon van Dijk (PVV) wist daar wel antwoord op: "Leefbaar Almere weet dondersgoed dat het college al een keuze heeft gemaakt en dat er toch geen keuze zal komen."

Beste alternatief

Uiteindelijk besloot De Kat zijn motie in te trekken. Dat betekent dat wethouder Maaike Veeningen nu een tweede berekening gaat maken waarin ook het 'beste alternatief' naast de locatie Voetnoot wordt doorberekend. "Maar ik weet natuurlijk niet hoe Windesheim tegen die alternatieve locatie aankijkt."
De Hogeschool heeft namelijk ook haar belangen en wensen en de weerstand vanuit de raad zorgt nu voor vertraging. Veeningen zei dat de gewenste berekening van de alternatieve locatie in februari aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. "Het wordt dan wel balanceren met de tijd."

Windesheim

Op een nieuwssite van Windesheim laat directeur Stolwijk van Windesheim zich ook uit voer de sloop van de Voetnoot "Toen het plan na de zomervakantie bekend werd, bleek dat veel mensen het jammer vinden als De Voetnoot wordt afgebroken. Het is een belangrijke locatie in de geschiedenis van de jonge stad. De gemeente moet beslissen hoe sterk ze aan het pand hechten. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om ook het nieuwe gebouw een belangrijke plek in het stadhart te laten worden."