'Treed op tegen rubberkorrels in natuur'

25 juni 2020 10:55

Door Marcel Beijer

ALMERE – De stichting 'Kom van dat gras af' heeft bij de gemeente Almere een handhavingsverzoek ingediend om op te treden tegen beheerders van kunstgrasvelden waarvan rubberkorrels terechtkomen in de natuur. Ook de SP dringt daar op aan.

De stichting Kom van dat gras af wil dat de gemeente de rubberkorrels van de kunstgrasvelden verwijderd omdat het gevaar oplevert voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van sporters. Met het handhavingsverzoek hoopt de stichting dat de gemeente ingrijpt als de korrels in de natuur terecht komen. De SP Almere ondersteunt de actie en onderschrijft het belang van hun strijd voor veilige sportvelden. "Vorig jaar pleitten wij al voor het vervangen van rubbergranulaat door milieu en gezondheidsvriendelijke kurkkorrels", laat David de Vreede van de SP weten. "Deze op hout gebaseerde kurk vormt anders dan rubberkorrels geen gevaar voor mens en milieu." In het schrijven van Kom van dat Gras af worden Buitenboys en AS'80 genoemd als clubs die onvoldoende maatregelen treffen om te voorkomen dat rubberkorrels buiten de velden terecht komen.

AS'80

Voorzitter Maarten de Vries van AS'80 is het wel met de SP eens, maar ontkent dat zijn club geen maatregelen neemt. "Wij hebben vorig jaar juist het voortouw genomen om de rubberkorrels van de velden te weren. Maar we staan machteloos, omdat we geen eigenaar zijn van de velden. We huren de velden van het gemeentelijke Sportbedrijf en die houdt zich vast aan de richtlijn van het RIVM. Die acht het niet bewezen acht dat de rubberkorrels schadelijk zijn. Ons bestuur pretendeert niet meer verstand van zaken te hebben dan de deskundigen van de RIVM, dus houden we ons daar aan vast."

Dat betekent niet dat de AS'80 blij is met de rubberkorrels. "We hebben er een naar onderbuikgevoel bij en we zijn kritisch, want het zijn ónze kinderen die daar voetballen. De SP ziet liever dat wij in actie komen en zit ons daarbij zo op de huid dat het soms op stalking lijkt. Ze moeten bij het Sportbedrijf zijn."

De SP geeft aan binnenkort schriftelijke vragen te zullen indienen.
De gemeente geeft in een reactie aan nog enige bedenktijd nodig te hebben om een reactie te geven op de vragen van de stichting.

De redactie heeft ook SC Buitenboys om een reactie gevraagd, maar nog geen contact kunnen krijgen.

De rubber korrels op kunstgrasvelden zijn weer onderwerp van discussie. (Archieffoto: Fred Rotgans)