Twee IC-patiënten weer terug uit Duitsland

09 november 2020 08:55

STAD CENTRUM – De twee covid-patiënten die op de intensive care waren opgenomen en op vrijdag 23 oktober met een helikopter zijn verplaatst naar een ziekenhuis in het Duitse Münster zijn weer terug in het Flevoziekenhuis.

Het verplaatsen van de IC-patiënten was op 23 oktober helaas nodig omdat het Flevoziekenhuis volgens de afgesproken landelijke fasering voor de IC-zorg niet meer patiënten op de intensive care kon opnemen. De twee patiënten waren opgenomen in een ziekenhuis in Münster en zijn per ambulance naar Almere vervoerd, waar zij verder kunnen herstellen. Ze maken het naar omstandigheden goed.

Spoedeisende Hulp

Op de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis is het nog steeds druk met (mogelijke) covid-patiënten. De afgelopen weken zijn er meer bedden op de COVID-verpleegafdeling vrijgemaakt maar op dit moment stabiliseert het aantal covid-patiënten. (Semi-) spoed, oncologische en acute zorg gaan in alle gevallen door. Het blijft dus druk en er wordt veel van de medewerkers gevraagd, maar het Flevoziekenhuis kan de situatie nog steeds aan.

Reguliere zorg

Het Flevoziekenhuis wil de reguliere zorg zoveel mogelijk door laten gaan. Door de aanhoudende stroom covid-patiënten en een hoger ziekteverzuim onder de medewerkers lukt het helaas niet alle reguliere zorg door te laten gaan. Om alle patiënten goed op te kunnen vangen en voldoende capaciteit vrij te maken op de verpleegafdelingen worden een aantal niet-spoedeisende operaties naar een later tijdstip verplaatst.

Poliklinische zorg

Vooralsnog heeft de opschaling van de covid-zorg weinig gevolgen voor de poliklinische zorg. De spreekuren gaan voor bijna alle specialismen zoveel mogelijk door. Wel worden consulten in het ziekenhuis zoveel mogelijk omgezet naar telefonische en steeds meer digitale consulten. Bij het bepalen welke patiënt in welke volgorde wordt behandeld is medische urgentie leidend. Patiënten bij wie de medische urgentie relatief hoog is worden als eerste geholpen. Dit is ter beoordeling van de medisch specialisten.

Veilig

Het ziekenhuis benadrukt dat het veilig is voor patiënten om naar het Flevoziekenhuis te komen. Door het omzetten van consulten in het ziekenhuis naar telefonische en soms digitale consulten hoeven patiënten minder te reizen en wordt het aantal aanwezigen in het Flevoziekenhuis beperkt. Dit verkleint het risico op besmetting en stelt ons beter in staat de 1,5 meter afstand te houden.