Twee keer Vondelpark

04 april 2010 14:24

BUITEN - De Meridiaan is de groene long van Almere Buiten. Het is het grootste aangesloten groengebied in dit stadsdeel, in totaal ongeveer twee keer de grootte van het Vondelpark in Amsterdam.


De gemeenteraad heeft zes miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbetering van de Meridiaan. De afgelopen jaren is het gebied niet zo goed onderhouden als eigenlijk zou moeten. Het hele gebied wordt opgeknapt, er komen boomgaarden en nieuwe speelvoorzieningen. Ook komt er een 'rode loper': een wandel- en fietspad die de verschillende functies met elkaar verbindt. De totale ontwikkeling en uitvoering van het plan duurt zeven jaar. De eerste onderhoudswerkzaamheden zijn in januari dit jaar begonnen.

Discussie

De Meridiaan krijgt vier sferen: een bossfeer, een tuinsfeer, een centrumsfeer en een poldersfeer. Het plan is nu echter nog onder discussie, omdat bewoners voor het behoud van groen zijn in hun wijk. Door actieve participatie van bewoners is er een nieuw plan gemaakt, met veel minder bebouwing en meer behoud van groen. Er is een klankbordgroep opgericht om ervoor te zorgen dat inwoners inspraak houden. Vanuit dit klankbord onderzoekt de gemeente verschillende ideeën, zoals een bloementuin, een hondenspeeltuin en sport voor ouderen.