Twee nieuwe projecten voor duurzame energieproductie in Flevoland

11 april 2012 05:00

ALMERE - Provincie Flevoland heeft subsidie verleend aan twee projecten die de productie en het gebruik van biogas vergroten. Beide projecten sluiten aan bij het doel van de provincie om energieproductie duurzamer te maken.


De twee projecten die een subsidie ontvangen, zijn ingediend door het bedrijf VOF Vogelaar uit Lelystad en de Stichting Agrarisch Innovatief Netwerk Flevoland. VOF Vogelaar gaat van start met het ontwikkelen van productie van biogas uit gras en krijgt daarvoor een subsidie van 154.000 euro. De Stichting Agrarisch Innovatief Netwerk Flevoland krijgt 160.000 euro subsidie voor het project waarbij wordt ingezet op versterking en stimulering van de biogasproductie in Flevoland.
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman is enthousiast. “Met deze projecten wordt goed ingespeeld op nieuwe economische kansen voor de agrarische sector. Dat is belangrijk, omdat daardoor de sector zelf sterker wordt. En wat het extra goed maakt, is dat hier wordt gewerkt aan innovatieve producten. Duurzame energieproductie is de toekomst.”
Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europese landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) is een Europees subsidieprogramma dat projecten ondersteunt die uiteindelijk moeten leiden tot een mooier, vitaler en leefbaarder platteland.