Tweede op lijst van VVD bij waterschapsverkiezingen Johan Koster:"Burgers moeten weten waar ze voor

05 november 2008 08:00

ALMERE - "Het is belangrijk dat Flevolanders zich realiseren dat goed waterbeheer belangrijk is. En dat er vooral over de kosten daarvoor goed gecommuniceerd wordt naar bewoners", zegt Johan Koster, tweede kandidaat op de lijst van de VVD voor de waterschapsverkiezing voor het nieuwe bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland.


Van 13 tot en met 25 november vinden de landelijke waterschapsverkiezingen plaats. Deze verkiezingen zorgen ervoor dat Almeerders, door het kiezen van een nieuw waterschapsbestuur, invloed kunnen uitoefenen op de werkwijze van het waterschap voor Flevoland. Voor Almeerder Johan Koster, 41 jaar en sinds 2006 lid van de VVD, een belangrijke taak. "Water moet goed beheerd worden. Dat kost geld. Ik vind het belangrijk dat dat niet allemaal voor onze rekening komt, maar evenredig verdeeld wordt onder alle 'gebruikers' van water. De belastingen gaan omhoog, kopers en bedrijven gaan straks fors meer betalen en huurders en met name natuurgebieden minder. Het is belangrijk dat burgers weten waar ze dan precies voor betalen."
De VVD zet zich in voor droge voeten en goed, voldoende en veilig water, in efficiënte en nauwe samenwerking met gemeenten, provincies, natuur- en maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers. Almeerders kunnen een stem uitbrengen en bepalen wie er straks in het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland zitten. Van de acht partijen die meedoen aan de verkiezingen, is de VVD er één. "Voldoende en schoon water is vind ik heel belangrijk", aldus Koster. "Maar een goed beheer van de financiën ook, waarbij ik geen concessies wil doen in veiligheid. Het tegen zo laag mogelijke lasten beheersbaar maken van water in Flevoland zijn mijn kernpunten."
Stemmen bij de waterschapsverkiezingen kan door het stembiljet per post op te sturen. De biljetten worden vanaf 12 november thuisgestuurd.